Kwaliteit Kwaliteit staat bij ons voorop. Wij vinden het belangrijk u op de beste manier van dienst te zijn. Wij stellen ons daarom op de hoogte van de meest recente jurisprudentie en publicaties. Omdat wij uitsluitend werkzaam zijn op het gebied van vastgoedrecht, hebben wij ons vergaand gespecialiseerd in de daarmee samenhangende rechtsgebieden.

Creativiteit Het is onze taak u te wijzen op de risico’s en (on)mogelijkheden die worden ingegeven door het wettelijk kader. Wij gaan daarin echter een stap verder en zoeken met u naar mogelijkheden om toch de oplossing te realiseren die aansluit bij de belangen en behoeften van uw project of onderneming.

Pragmatisme Wij vinden het een uitdaging om iedere situatie te “vertalen” naar het juridisch kader, maar wij begrijpen dat u gebaat bent bij een conclusie waar u iets mee kunt en een advies dat u een voorsprong geeft op uw concurrenten.

Kosteneffectiviteit Vanuit onze ervaring zijn wij in staat snel te bepalen waar aandachtspunten en risico’s liggen. Vaak geeft ons juridisch gevoel ook aan in welke richting we de oplossing moeten zoeken. Wij geven er daarom de voorkeur aan de oplossing in kaart te brengen zonder uitgebreid te beschrijven welke opties niet uitvoerbaar zijn.