Bouwrecht is een verzamelnaam voor de verschillende onderdelen van het recht die betrekking hebben op onroerend goed. Deze onderdelen kunnen betrekking hebben op de koop of huur van grond of een gebouw of de realisatie van een vastgoedproject. Naast de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek op de verschillende eielanden, hebben wij ervaring met het toepassen en finetunen van de UAV 2012 (voorheen UAV 1989), de UAV-GC 2005 (inclusief het aanpassen van de model basisovereenkomst), SR 1997, RVOI 2001, DNR 2011 (inclusief het aanpassen van de model basisovereenkomst en het voorstellen van aanpassingen teneinde de DNR 2011 meer in balans te brengen). Wij kunnen u ondersteunen met het opstellen van koopovereenkomsten (al dan niet volgens het Amsterdams model).

Wij hebben in dit kader ook diverse particulieren als advocaat bijgestaan in het voeren van procedures voor het voormalig GIW (thans Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken).

Onze ervaring omvat het bijstaan van energiebedrijven bij de bouw van energiecentrale, solar parken en windmolenparken. Wij hebben ervaring in het opstellen van koop- en huurovereenkomsten voor zowel koper als verkoper, huurder als verhuurder. Daarnaast hebben wij projectontwikkelaars bijgestaan bij de realisatie van een project, het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het sluiten van overeenkomsten met overheden. Wij hebben een zeer ruime ervaring in het opstellen van passende aannemingsovereenkomsten en het voeren van aannemingsgeschillen voor en tegen bouwbedrijven en projectontwikkelaars.